Den här webbplatsen använder cookies i vissa funktioner för att förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Du kan läsa mer om cookies här.
I din kundvagn:
Kundvagnen är tom

Utvecklingsavdelningen

EU:s konkurrensregler - så funkar de


EG-fördraget innehåller konkurrensregler inriktade på konkurrensbegränsningar med effekt på handeln mellan medlemsstaterna. Dessa regler gäller som svensk lag, och enligt EG-rätten till och med framför svensk rätt om svenska regler skulle strida mot dem. Svenska företag måste alltså följa dessa regler, inte bara i handel med andra EU-länder utan också i övrigt i den mån konkurrensen vid handel mellan medlemsstaterna kan påverkas. Ett rent svenskt avtal kan alltså komma att prövas mot EG-reglerna, t.ex. om ett avtal mellan två svenska företag skulle få till följd att import till Sverige stängs ute.

Den svenska konkurrenslagen, som gäller om en konkurrensbegränsning har effekter enbart på handeln inom Sverige eller i varje fall inte någon märkbar effekt på konkurrensen eller handelns mellan Sverige och en annan medlemsstat, är i stor utsträckning en kopia av EU-reglerna.

Konkurrensbegränsande samarbete
Konkurrenslagen ska förhindra konkurrensbegränsande samarbete genom att den för-bjuder avtal mellan företag om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat. Detta gäller särskilt avtal som innebär att inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, avtal som innebär att produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras, avtal som innebär att marknader eller inköpskällor delas upp, avtal som innebär att olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, och avtal som innebär att det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Förbudet gäller dock inte för avtal som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås, inte går längre än vad som krävs för att uppnå förbättrad produktion etc. samt inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.

Sveriges populäraste bok för företagare som vill hitta nya kunder
Titta lite närmare på ditt företag
☑️ Gör den här enkla förändringen på ditt företag och få nya kunder automatiskt
☑️ Förlorar du kunder på att vara en viktigpetter?
☑️ Behöver ditt företag en enkel make-over för att locka nya kunder?
☑️ 20 enkla sätt att ta ditt företag rakt in i omkörningsfilen
☑️ 10 smarta saker att tänka på när det gäller dina priser
☑️ Så får du kunderna att fatta att det du säljer är bättre än konkurrenternas erbjudande
☑️ 11 enkla saker att tänka på när du utvecklar produkter/tjänster
☑️ 7 farliga tecken på att det du säljer är på väg att tappa fotfästet
☑️ Sätter ditt företag trenderna eller följer ni strömmen?
☑️ Hur du kommer på en ny produkt/tjänst

Älska Kunderna, ta bort konkurrenterna och vässa ditt sälj!
☑️ Hur du får kunderna att se ditt företag som det enda alternativet
☑️ Så lär du känna dina kunder mycket bättre
☑️ 8 Snabba sätt att hitta folk som vill betala för det du säljer
☑️ Så här tänker du på flera målgrupper i taget
☑️ Hur du hittar de nya kunderna snabbare
☑️ Hur du undviker att lägga ner tid på fel kunder
☑️ Stränga listan - ett verktyg för att sortera kunder så du vinner tid och pengar
☑️ Hur du gör en smart analys av dina konkurrenter och hittar deras svaga punkter
☑️ Konkurrentverktyget - gör att du vet mer om konkurrenterna än de vet själva

Lösningar på vanliga säljproblem
☑️ Enkla lösningar på problemet med bristande målsättningar
☑️ Hur du slutar med att skjuta upp saker
☑️ Ett fantastiskt verktyg för att lösa dåligt flöde i säljarbetet
☑️ Hur du gör ditt företag olikt dina konkurrenter med små medel
☑️ Aldrig mer säljskräck
☑️ Hur du blir mycket säkrare inför kundmöten
☑️ Säljpresentationer som alltid fungerar
☑️ Hur du gör för att slippa jobba gratis för att "visa upp dig"
☑️ Hur du gör annonser som drar in pengar, inte bara visar upp ditt företag
☑️ Utskick till nya kunder - hur du gör dem effektivare
☑️ Skriv säljbrev som får nya kunders köplust att vakna
☑️ Hur du aldrig mer missar kunder som ringer men inte köper
☑️ Att skriva offerter som går rakt på målet

Det nya internet
☑️ Det nya sättet att snabbt fixa kunder på internet
☑️ Vilka sockerbitar har du på sajten som lockar kunderna?
☑️ Hur du skriver på nätet – en snabbkurs i att fånga nya kunder
☑️ De tre viktigaste sätten att dra trafik till din sajt och hur du använder dem

Hur du använder nätverk, allianser och återförsäljare
☑️ 20 tips som gör dig till nätverksproffs på några minuter
☑️ 12 viktiga saker att tänka på före mötet
☑️ Hisspresentationen - berätta hur bra ditt företag är på 21 sekunder
☑️ 7 saker du alltid ska säga - 11 saker du ALDRIG ska göra
☑️ 10 smarta saker att säga till en person du inte känner
☑️ Efter mötet - saker som alla glömmer att göra
☑️ Allianser - hur du skapar dem
☑️ 15 tips om hur du skaffar återförsäljare

Provläs, se vad andra tycker och beställ till kampanjpris i Redaktionens egen bokhandel ...


Företag får själva och på eget ansvar göra en bedömning av om undantaget är tilllämpligt. Skulle bedömningen vara felaktig får de inblandade företagen ta konsekvenserna av att ha ingått ett förbjudet avtal, nämligen dels att avtalet blir ogiltigt, dels att företagen kan tvingas betala en s.k. konkurrensskadeavgift på upp till fem miljoner kronor. Företagen kan också tvingas betala skadestånd till den som drabbas av skada på grund av konkurrensbegränsningen. Vid en prövning är det de inblandade företagen som har bevisbördan för att undantaget är tillämpligt.

Gruppundantag - konkurrenslagen
Undantag från förbudet gäller också för grupper av avtal som på förhand har ansetts uppfylla förutsättningarna för undantag. Dessa s.k. gruppundantag gäller visa vanligt förekommande typer av avtal där avtalets positiva effekter typiskt sett går att uttala sig om i förväg.

Konkurrenslagen - Missbruk av dominerande ställning
Konkurrenslagen förbjuder också missbruk av dominerande ställning. Denna regel innebär att företag som har en dominerande ställning på sin marknad förbjuds att göra saker som är tillåtna för andra företag. Av praxis kan man dra slutsatsen att en marknadsandel som understiger 30% inte tyder på en dominerande ställning, att en marknadsandel på mer än 40% är ett tydligt tecken på dominerande ställning och att företag som har mer än 50% marknadsandel måste bevisa att de inte är dominerande. Ofta är det svårt att avgöra vad som är den relevanta marknad på vilken marknads-andelen ska beräknas. Avgörande brukar sägas vara produktens ”utbytbarhet”, dvs. produkter som är inbördes utbytbara (med hänsyn till egenskaper, pris, användningsområde, konsumenters uppfattning etc) anses tillhöra samma marknad.

I konkurrenslagen finns en uppräkning av vad som särskilt ska anses vara missbruk av dominerande ställning, nämligen att direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, att begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna, att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel och att ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Uppräkningen är inte uttömmande utan även andra åtgärder som bedöms som missbruk är förbjudna.

Låter det krångligt?


SUPERERBJUDANDE JUST NU!

Handbok i att lyfta fram DITT självförtroende❤️En läsarröst
”Boken hjälper mig varje gång jag tappat tron och drömmarna. Jag önskar jag kunde skriva att jag sträckläste den, men då hade ju inte boken fyllt sitt syfte. Jag hinner nämligen bara något kapitel åt gången innan jag åter är en “doer” och i full färd med nya planer! Tack för mycket kloka ord och för att jag får vara jag, för jag VILL, jag KAN och jag SKA! =) Den ger mig inspiration och påminner mig om vad som är viktigt för mig.”
Nathalie Andersson

Klicka här, provläs, läs vad andra tycker och få ett superbjudande.

Var har du hamnat? Läs allt om företaget bakom den här sidan här

Glöm inte att ha det roligt också ...😊

Andra läser om...

Dela det här:
Dela den här sidan på Facebook
Artikeln är skyddad med Google authorship

Våra mest sålda böcker

Våra mest lästa artiklar

Bokförlaget Redaktionen   Frejgatan 46   113 26 Stockholm   Tel. 08-30 43 40
stefan@redaktionen.se