Den här webbplatsen använder cookies i vissa funktioner för att förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Du kan läsa mer om cookies här.
I din kundvagn:
Kundvagnen är tom

Ordlista

Ordlista - swot-modellen

SWOT-modellen
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot).

SWOT-modellen är alltså en kartläggning av ditt företags styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som kommer från omvärlden. Analysen kan användas på både kort och lång sikt och fungerar utmärkt som underlag för din strategiska PR-planering. SWOT-analysen fyller bland annat följande funktioner:

* Den visar de styrkor och svagheter och hot och möjligheter som kan ha betydelse för ditt företags verksamhet.

* Den utgör ett informations och diskussionsunderlag som kan delas ut till dina nyckelmedarbetare så att de kan sätta sig in i företagets situation, fundera, dra sina egna slutsatser och komma med förslag.

* Den utgör ett utmärkt underlag för dig när du ska formulera ditt företags kommunikationsbudskap.

* Den hjälper dig att förutse frågor du kan komma att få från journalister och övriga målgrupper.


Skrivövning för att göra en SWOT-analys
Sammanställ din en egen SWOT-analys. Anteckna helt enkelt ditt företags starka sidor, svaga sidor, möjligheter och risker/hot. Använd gärna nedanstående exempel som mall och inspirationskälla.

Den övre halvan beskriver nuläget och interna faktorer, medan den nedre halvan beskriver framtiden och externa faktorer.

Var så realistisk och ärlig du kan när du sammanställer din SWOT-analys. Ditt jobb är nu att acceptera och reagera även på eventuella obehagligheter så snabbt som möjligt.


Exempel på Swot-analys:

STARKA SIDOR
• Vi har en kapitalstark ägare i ryggen.
• En del av vår beställningsvolym är känd på förhand.
• Vi har inlett samarbete med en av de största leverantörerna i Europa.
• Vårt företag blev nyligen utsett till årets företag.

SVAGHETER
• Vårt starka beroende av världsmarknadspriset på råolja.
• Vi är nyetablerade inom ett nytt marknadssegment, vilket gör att både vi och våra målgrupper har brist på erfarenheter. Vi har stor brist på kompetent personal.

MÖJLIGHETER
* Vår produkt X har blivit del av en ny trend som är på uppåtgående, vilket kan medföra att kundunderlaget ökar.
* Enligt en nyligen genomförd undersökning är det fler som kommer att uppdatera sin programvara inom det närmaste året.

RISKER/HOT
* Vi står inför randen till en konjunkturnedgång.
* Det stundande riksdagsvalet leder troligen till ett skifte av den politiska makten, vilket medför osäkerhet om nuvarande regerings inledda marknadspolitiska åtgärder kommer upprätthållas.

Och sedan?
Efter det att du/ni sammanställt SWOT-analysen, kan arbetet fortsätta i en arbetsgrupp som får till uppgift att se över hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas samt hur företaget skall gå tillväga för att minska dess svagheter och bemöta de risker/hot som har identifierats. Du/ni bör ställa er följande frågor:

* Hur ska vi göra för att bibehålla och förbättra våra styrkor?
* Hur ska vi göra för att minimera/eliminera våra svagheter?
* Hur ska vi göra för att ta tillvara våra möjligheter?
* Hur ska vi göra för att förebygga och neutralisera riskerna/hoten?
* Vilka frågor ska vi prioritera?

Vill du bli expert på PR snabbt?

Läs mer i PR-handboken<< Tillbaka till ordlistan


Våra mest sålda böcker

Våra mest lästa artiklar

Bokförlaget Redaktionen   Frejgatan 46   113 26 Stockholm   Tel. 08-30 43 40
stefan@redaktionen.se